Advert

Hatırla ve hayal et

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi Başkanı Murat Ertaş, her sene olduğu gibi bu sene de Cumhurbaşkanlığının himayelerinde Türkiye genelinde liseliler arası yapılacak deneme, hikâye ve şiir yarışması hakkında bilgiler verdi

Hatırla ve hayal et
Hatırla ve hayal et Admin
Bu içerik 143 kez okundu.
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi Başkanı Murat Ertaş, her sene olduğu gibi bu sene de Cumhurbaşkanlığının himayelerinde Türkiye genelinde liseliler arası yapılacak deneme, hikâye ve şiir yarışması hakkında bilgiler verdi.

Yarışmanın “Hatırla ve Hayal Et” üst başlığıyla ve “Bir Şuura Uyanmak 1071-2071 Bir Milletin Tarihine Sahip Çıkmak ve Geleceği İnşa Etmek” konulu olduğunu belirten TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, yarışmanın Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Genel Merkezi ve Millî Eğitim Bakanlığı koordinatörlüğünde gerçekleştirileceğini, yarışmaya Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu-Türk Dil Kurumu-Türk Tarih Kurumu ve Okçular Vakfı'nın paydaş olduğunu söyledi.

TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, yarışmaya son katılımın 2019 Mart ayı sonu olduğunu hatırlatarak Erzurum'daki tüm lise öğrencilerinin yarışmaya katılmak için acele etmeleri gerektiğini belirterek yarışmanın amacı, kapsamı, yarışma takvimi ve ödüller hakkında bilgi verdi. Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilginin ise www.tded.org.tr adresinden ulaşılabileceğini ifade etti.

AMAÇ ve KAPSAM

Genç nesillerin Anadolu'da farklı din, dil, etnik aidiyet ve yaşama tercihleriyle; birlikte yaşamanın getirdiği imkân ve birlik olmanın sağladığı gücü yeniden idrak ederek ortak yaşama alanlarının kültürel kazanımlarıyla geçmiş ortak tecrübelerini hatırlamasını ve geleceğin Türkiye'sini hayal etmelerini temin amacıyla bir yarışma yapılması kararlaştırılmıştır. Yukarında zikredilen kurumların ortak çabalarıyla hâlen resmî ve özel tüm ortaöğretim [lise ve dengi okullar] okul ve kurumlarında okuyan öğrencilere yönelik “Hatırla ve Hayal Et” konulu deneme, hikâye ve şiir yazma yarışması yapılacaktır.

YARIŞMANIN KONUSU

Ana Tema: “Hatırla ve Hayal Et (1071'den 2071'e Medeniyet ve Tarihte Yolculuk)” olarak belirlenmiştir.

1. Anadolu, dünya medeniyet tarihinin ana geçiş noktalarından biridir.

2. Anadolu medeniyetleri gerçeği Göbeklitepe'den tarihlenerek birçok önemli uygarlığın merkezi olmuştur. Anadolu başta Hititler, Frigler, Urartular, Asurlular olmak üzere Truva, Grek, Roma ve Bizans'a ev sahipliği yapmış; Sasani-Pers medeniyetini barındırmıştır. Semavi dinlerin merkezi durumundaki Mezopotamya-Akdeniz havzasının bir parçası olan Anadolu, dünya ortak mirasının inşasında önemli merkezlerden biridir. Müslüman fetihlerinden hemen sonra Emevî-Abbasiler güneyden Anadolu topraklarına girmiş, Kıbrıs üzerinden İstanbul önlerine kadar gelmişler. Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklularının ardından Anadolu'ya Osmanlılar yerleşmiş Çanakkale üzerinden kuzeye giderek İstanbul'u Trakya'dan kuşatmış coğrafyanın dini ve etnik tüm topluluklarıyla yürürlüğe koydukları birlikte yaşama hukukuyla bir arada yaşamış ve tarihin kaydettiği en büyük devam medeniyetini kurmuşlar.

3. Bu coğrafyanın Rumları, Ermenileri, Arapları, Çerkezleri, Türk Boyları, Kürtleri, Yahudileri, Hıristiyanları, Müslümanları ve bu inançlardan neşet etmiş mezhep-meşrep mensuplarının her biri kendisi kalarak birlikte yaşamıştır.

4. Malazgirt'le başlayan birlikte yaşama fikri, İstanbul'un fethinden sonra Balkanlar'da yeni tecrübelerle beslenerek dört asır başarıyla sürdürülmüştür.

5. Bu çerçevede öğrencilere birlikte yaşama fikri anlatılacak, farklı inanç ve düşüncelere saygı duyma ilkelerini içselleştirmelerini sağlayacak alt yapıyı oluşturulacak ve bu bilgilenme ameliyesinden sonra geçmişi hatırlayarak bir gelecek tasavvuru yazmaları istenecek.

6. Bu süreçte okullarda Malazgirt Zaferi ile bugün ve gelecek arasında bağ kuran, fikir üreten gençlerle imkânlar ölçüsünde sınıflar arası münazaralar tertip edilerek bir tarih bilinci oluşması sağlanacaktır. Bu hazırlıklar daha verimli metinlerin yazılmasını temin edecektir.

7. Tarih, sosyal bilgiler, coğrafya ve edebiyat öğretmenlerinin bu çalışmada birlikte hareket etmelerinin önemi göz ardı edilmemelidir.

SEÇİCİ KURUL VE ÖDÜLLER

TDED tarafından belirlenen üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler Bölümlerindeki öğretim üyeleri ile Millî Eğitim Bakanlığı adına Ortaöğretim Genel Müdürlüğünden bir Daire Başkanı, TDED Genel Merkez adına bir temsilci ile Dil ve Edebiyat Dergisi adına katılan temsilcilerden oluşan seçici kurul; alt komisyondan gelen eserleri ayrı ayrı değerlendirir, beş jüri üyesinin toplamının ortalaması alınarak sıralama yapılır. Her kategoride ilk altı dereceyi paylaşan ve mansiyona değer görülen üç eser, en yüksek puandan başlanarak sıralanır. Yarışmada dereceye giren her kategorideki eserlerin aşağıda belirtilen ödülleri Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) genel merkezi tarafından karşılanacaktır. Her Kategoride dereceye giren eserler için belirlenen ödüller (Deneme, Hikâye, Şiir alanlarında her biri için):

Birincilik: 15.000 TL (on beş bin) nakit. TDK kitapları, TTK Selçuklu Tarihi konulu eserler ve TDED kitapları ile Dil ve Edebiyat dergisine bir yıllık abonelik.

İkincilik: 10.000 TL (on bin) nakit. TDK kitapları, TTK Selçuklu Tarihi konulu eserler ve TDED kitapları ile Dil ve Edebiyat dergisine bir yıllık abonelik.

Üçüncülük: 5.000 TL (beş bin) nakit. TDK kitapları, TTK Selçuklu Tarihi konulu eserler ve TDED kitapları ile Dil ve Edebiyat dergisine bir yıllık abonelik.

Ayrıca ilk üç sırayı paylaşan öğrencilere: Üniversite tahsilleri süresince TDED'in Dil ve Edebiyat Dergisi'nde yazı yazmak kaydıyla yönetim kurulunca her yıl için belirlenen miktarda burs. [Yazı gönderilmediği veya yayınlanmaya değer görülen nitelikte olmadığı takdirde herhangi bir ödemede bulunulmaz.] TDK Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu, TTK Selçuklu Tarihi konulu eserler, Ekrem Erdem tarafından kaleme alınan “Bizimki Türkçe Sevdası” ve daha önce yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilerimizin “Denemeler, Hikâyeler ve Şiir” kitapları ile aylık yayımlanan Dil ve Edebiyat Dergisi'ne 1(Bir) yıllık abonelik.

MEB, TDK ve TDED İmzalı Onurluk Belgesi verilecek: Birinci öğrenciye, okuluna ve öğretmenine “Altın Renkli” “Katılım Belgesi”. İkinci öğrenciye, okuluna ve öğretmenine “Gümüş Renkli”, “Katılım Belgesi”. Üçüncü öğrenciye, okuluna ve öğretmenine “Bronz Renkli”, “Katılım Belgesi”. İlk üç dereceye giren öğrencilerin danışman öğretmenlerine Türk Dil Kurumu Sözlüğü ve Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu ile aylık yayımlanan Dil ve Edebiyat Dergisi'ne 1 yıllık abonelik. Her Kategoride Mansiyon Ödülü Kazanan Öğrencilere (Her kategoride üç mansiyon verilecektir). Mansiyon 1,000 ? (bin) nakit ile Türk Dil Kurumu Sözlüğü ve Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu ile aylık yayımlanan Dil ve Edebiyat Dergisi'ne 1 (Bir) yıllık abonelik.

YARIŞMA TAKVİMİ

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruların yapılması: 28 Ocak 2019

Okullarda “Hatırla ve Hayal Et” konusunun anlatımı ve metinlerin yazılması: 25 Şubat-22 Mart 2019

Okullarda seçilen eserlerin ilçe millî eğitim müdürlüklerine teslimi: 22- 26 Mart 2019

İlçe millî eğitim müdürlüklerince seçilen eserlerin il millî eğitim müdürlüklerine teslimi.

8 Nisan 2019 İl millî eğitim müdürlüklerince seçilen eserlerin şartnamede yer alan iletişim adresindeki TDED Genel Merkezine gönderilmesi. (Eserlerin süresinde teslim edilememesinden ve yaşanacak gecikmelerden il millî eğitim müdürlükleri sorumludur.): 6 Mayıs 2019

TDED Genel Merkezi tarafından ilk üç dereceye giren ve mansiyona tabi eserlerin ilân edilmesi. (Ödül töreni öncesi dereceye giren öğrenciler, MEB Ortaöğretim Kurumları Genel Müdürlüğü bilgilendirilerek TDED Genel Merkezi web sayfasında duyurulacak, ayrıca öğrencinin okulu ile bağlı olduğu il millî eğitim müdürlüklerine bilgi verilecektir.): 17 Haziran 2019

Ödül töreni ve tarihi öğrenciler aranarak iletilecektir. Tören yerine gidiş-geliş masrafları TDED tarafından karşılanacaktır.

Dil ve Edebiyat Murat Ertaş
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Çiftçilerden koronaya inat üretim
Çiftçilerden koronaya inat üretim
TÜBİTAK, koronavirüs aşısı için tarih verdi
TÜBİTAK, koronavirüs aşısı için tarih verdi